"Da ZAJEDNO poboljšamo KVALITET našeg života!"

Obaveštenja

ALTERNATIVNO LEČENJE ZAPALJENSKIH BOLESTI CREVA
ALTERNATIVNO LEČENJE ZAPALJENSKIH BOLESTI CREVA

PREDAVAČ - Dr ZORAN MILENKOVIĆ
sa klinike za gastroenterologiju VMA
Predavanje će se održati 16.01.2015. g. u 12 časova
Novi Sad - Trg Dositeja Obradovića 1 - Učionica 6 - Pravnog fakulteta
Očekujemo Vaš dolazak

UKUKS Tim

Website Security Test