ANKETA

Opšte informacije o udruženju obolelih od Kronove bolesti i ulceroznog kolitisa Srbije.
Post Reply
DJAK59
Posts: 75
Joined: 01 Apr 2011, 16:30
Contact:

ANKETA

Post by DJAK59 » 01 Jun 2017, 11:38

Molimo Vas da popunite anketu koju sprovodi studentkinja V godine farmacije, a odnosi se na temu ''Uticaj konvencionalne i biološke terapije na kvalitet života pacijenata obolelih od infalamatornih bolesti creva''.
Unapred hvala
UKUKS tim

Poštovani,
Ja sam student pete godine, integrisanih akademskih studija farmacije, na Fakultetu medicinskih nauka, Univerziteta u Kragujevcu. Kako bi uskoro trebalo da diplomiram, odabrala sam da tema mog diplomskog rada bude ''Uticaj konvencionalne i biološke terapije na kvalitet života pacijenata obolelih od infalamatornih bolesti creva''.
S tim u vezi, mnogo bi mi značilo kada biste mi izašli u susret i članovima Udruženja prosledili on-line verziju upitnika, u kojem ocenjuju kvalitet svog života, u odnosu na terapiju koju koriste u tretiranju Kronove bolesti, odnosno ulceroznog kolitisa.
Upitnik je anoniman i biće iskorišćen isključivo u svrhe izrade diplomskog rada.link za upitnik: https://goo.gl/forms/MC0Gz2ykyetiRf4g1

marica
Posts: 181
Joined: 19 Feb 2016, 01:08

Re: ANKETA

Post by marica » 02 Jun 2017, 22:37

Većina nas smo to odradili :)
Ulcerozni kolitis, stoma, terapija ništa osim 2-3 bensedina uz čašicu, dve rakije natašte i za jedno 15-20 god će da prođe...valjda.

Post Reply